مفهوم ارتقاء:

ضد ویروس شید ممکن است نسخه جدیدی برای برنامه ضد ویروس ارائه دهد. در این حالت اگر برنامه نصب باشد و به اینترنت متصل باشید برنامه ضد ویروس شما به صورت خودکار ارتقا می‌یابد و پس از اتمام آن، پیغام ارتقای برنامه در بازارچه شید در قسمت صندوق پیغام‌ها نمایش داده می‌شود. هم‌چنین در نوتیفیکشین برنامه هم پیغام ارتقا به شما نمایش داده می‌شود.