مفهوم ارتقاء:

ضد ویروس شید ممکن است نسخه جدیدی برای خود برنامه ضد ویروس ارائه دهد. در این حالت اگر برنامه نصب باشد و به اینترنت متصل باشید برنامه ضد ویروس شما به صورت خودکار ارتقا می‌یابد و پس از اتمام آن، پیغام ارتقای برنامه در بازارچه شید در قسمت صندوق پیغام‌ها نمایش داده می‌شود. هم‌چنین در نوتیفیکشین برنامه هم پیغام ارتقای به شما نمایش داده می‌شود.

در  هنگام ارتقای برنامه، این پیغام برای محصول در بازارچه شید نمایش داده می‌شود.