یکی از پیشنهاداتی که ضد ویروس هنگام یافتن فایل آلوده در سیستم، به شما پیشنهاد می‌دهد، اضافه کردن فایل به استثنائات است. با اضافه کردن فایل به اسثتنائات ضد ویروس دیگر آن را به عنوان فایل آلوده شناسایی نخواهد کرد. پس در صورت اضافه کردن به استثنائات شما می‌بایست مطمئن باشید که این فایل به سیستم شما ضرر نخواهند رساند، در غیر این صورت عواقب آن به عهده خودتان خواهد بود.

برای اضافه کردن فایل به استثنائات دو راه وجود دارد:

۱. وقتی که فایل آلوده شناسایی می‌شود در لیست فایل‌های آلوده می‌توانید آن را به استثنائات اضافه کنید.

۲. می‌توانید از طریق منوی اصلی برنامه ، یا از صفحه اصلی اسکن با انتخاب  “استثنائات” و یا از صفحه اصلی ضد ویروس شید، به صفحه استثنائات رفته و در آنجا به صورت مستقیم با انتخاب فایل و انتخاب فولدر، فایل‌ها و فولدرهای خود را در لیست استثنائات قرار دهید.

 

  • ـ در این صفحه می‌توانید با انتخاب  در همان ردیف خود فایل، فایل را از استثنائات خارج کنید.
  • ـ هم‌چنین می‌توانید آدرس فایل مستثنی شده را با انتخاب مشاهده کنید.
  • ـ با انتخاب دکمه   “همه را خارج کن” ، کلیه مسیرهایی که در استثنائات وجود دارند، از استثنائات خارج می‌شوند.