مفهوم اسکن:

عبارت است از جست و جو و پویش کردن سیستم توسط ضد ویروس که برای پیدا کردن فایل‌های آلوده انجام می‌گیرد. فایل‌های آلوده ممکن است به سیستم شما آسیب بزنند یا مشکلاتی را برای فایل‌های سالم آن ایجاد کنند. در ضد ویروس شید اسکن برنامه‌ها و فایل‌ها و مواردی که نیاز به اسکن دارند در این صفحه انجام می‌گیرد. این قسمت صفحه اصلی اسکن ضد ویروس شید است و خود شامل سه نوع اسکن هوشمند، کامل، سفارشی است که هر کدام جداگانه توضیح داده خواهند شد.

برای اسکن نیازی به فعال‌سازی و ورود کاربر نیست.

تاریخچه اسکن از بالای صفحه قابل دسترسی است.

دسترسی به قسمت قرنطینه و استثنائات در این صفحه امکان‌پذیر است که در قسمت مربوط به خودشان توضیح داده می‌شوند.