مفهوم اسکن عبارتست از جست و جوی سیستم و پویش کردن سیستم توسط ضد ویروس که برای پیدا کردن فایل های آلوده انجام می گیرد.فایل های آلوده ممکن است به سیستم شما آسیب بزنند یا مشکلاتی را برای فایل های سالم آن ایجاد کنند. در ضد ویروس شید اسکن برنامه ها و فایل ها و مواردی که نیاز به اسکن دارند در این صفحه انجام می گیرد.این قسمت صفحه اصلی اسکن ضد ویروس شید است و خود شامل سه نوع اسکن هوشمند، کامل، سفارشی است و هر کدام جداگانه در بخش جداگانه توضیح داده خواهند شد.

برای اسکن نیازی به فعالسازی و ورود کاربر نیست.

تاریخچه اسکن از بالای صفحه قابل دسترسی است.

دسترسی به قسمت قرنطینه و استثنائات در این صفحه امکان پذیر است که در قسمت مربوط به خودشان توضیح داده می شوند.