می توانید با نام کاربری و رمزعبور خود، از طریق برنامه ضد ویروس شید در دستگاه های مختلف متعلق به خودتان مانند کامپیوتر و یا لپ تاپ خود، وارد حساب کاربری حود شوید. بعد از ورود به حساب کاربری از طریق دستگاه جدید، آن دستگاه به ازای نام کاربری شما در شید ثبت خواهد شد. سپس این امکان به وجود می آید که در صورت تمایل مدت فعالسازی باقی مانده از ضد ویروس شید بر روی یک دستگاه فعال خود را، به دیگر دستگاه ثبت شده خود انتقال دهید.

  •  ورود به حساب کاربری در صورتی امکان پذیر است که ضد ویروس شید بر روی دیگر دستگاه های شما نصب شده باشد.
  •   برای انتقال فعالسازی بایستی بیشتر از  ۶۰ (شصت) روز از مدت فعالسازی ضد ویروس شید باقی مانده باشد.
  •   فقط تا ۵ (پنج) بار امکان انتقال اعتبار برای یک حساب کاربری خاص وجود دارد.

دسترسی به صفحه انتقال اعتبار از دو طریق امکان پذیر است:

۱) از طریق فهرست امکانات برنامه، انتقال اعتبار را انتخاب کنید.

۲) در خود صفحه فعالسازی در بالای صفحه با انتخاب انتقال اعتبار، به قسمت انتقال اعتبار هدایت می شوید.

مراحل انتقال فعالسازی برنامه به ترتیب زیر خواهد بود:

۱) ابتدا بایستی، از دستگاهی که می خواهید فعال سازی را به آن منتقل کنید(دستگاه مقصد) وارد حساب کاربری خود شوید، سپس در همان دستگاه (مقصد) انتقال فعالسازی را ادامه دهید.

۲) در دستگاه مقصد، به صفحه انتقال اعتبار بروید.

۳) با وارد شدن به صفحه انتقال اعتبار، لیست تمام دستگاه هایی که برای نام کاربری شما ثبت شده است (به غیر از دستگاه جاری که همان دستگاه مقصد ماست) نمایش داده خواهد شد.

۴) حال دستگاه مورد نظرتان را که دارای اعتبار است و می خواهید اعتبار فعالسازی از آن به دستگاه مقصد انتقال یابد، انتخاب کنید و دکمه “به این رایانه انتقال کن” را انتخاب کنید. با این کار اعتبار فعالسازی از دستگاه مبدا انتخابی شما به دستگاه مقصد (این رایانه) انتقال می یابد.

در این مثال مدت اعتبار فعالسازی باقی مانده از دستگاه مبدا MEHRNOOSH-PC به دستگاه مقصد انتقال خواهد یافت (“به این رایانه منتقل کن”).

۵) در نهایت برای انتقال به دستگاه مقصد، از شما تایید نهایی گرفته می شود.

۶)بعد از تایید انتقال توسط شما، اعتبار فعالسازی به دستگاه جدید انتخابی تان منتقل خواهد شد و پیغامی مبنی بر انجام موفقیت آمیز انتقال، به شما نمایش داده خواهد شد.

  • برای انتقال اعتبار باید وارد حساب کاربری خود شده باشید.
  • در این صفحه تاریخ انقضای فعال سازی نمایش داده می شود.
  • برای اجرای ضد ویروس شید باید دکمه “ضد ویروس شید را اجرا کن” را کلیک کنید تا ًضد ویروس اجرا شود.