اگر رمز عبور حساب کاربری خود را فراموش کنید با انتخاب فراموشی رمز عبور در برنامه می‌توانید آن را بازیابی کنید، با انتخاب فراموشی رمز عبور در برنامه به صفحه وب ضد ویروس شید هدایت می‌شوید و از آن طریق می‌توانید رمز عبور خود را بازیابی کنید. در برنامه بازارچه شید از دو طریق امکان پذیر است:

۱. از طریق فهرست امکانات برنامه

۲. از طریق صفحه ثبت نام