لیست تمام اسکن‌هایی که تا به حال توسط ضدویروس شید انجام شده است، از طریق تاریخچه اسکن قابل مشاهده خواهد بود. در تاریخچه اسکن می‌توانید جزئیات اسکن‌های انجام شده مانند تعداد فایل‌‌‌ها و فولدرهای اسکن شده، تاریخٰ، مدت زمان و نوع اسکن انجام شده و هم‌چنین جزئیات فایل‌های آلوده یافت شده در آن اسکن را مشاهده نمایید.

از دو طریق می‌توان به تاریخچه اسکن دسترسی داشت:

  1. از طریق فهرست امکانات برنامه ضدویروس شید

 

 

۲.از طریق صفحه اصلی اسکن