لیست تمام اسکن هایی که تا به حال توسط ضد ویروس شید انجام شده است، از طریق تاریخچه اسکن قابل مشاهده خواهد بود.در تاریخچه اسکن می توانید جزئیات اسکن های انجام شده مانند تعداد فایل ها و فولدرهای اسکن شده، تاریخ و نوع مدت زمان اسکن انجام شده و هم چنین جزئیات فایل های آلوده یافت شده درآن اسکن مشاهده کنید.

از دو طریق می توان به تاریخچه اسکن دسترسی داشت :

  1. از طریق فهرست امکانات برنامه ضد ویروس شید

۲.از طریق صفحه اصلی اسکن