بعد از ثبت نام در شید، بایستی شماره موبایل خود را تایید کنید. برای تایید از صفحه پروفایل کاربر، قسمت تایید شماره موبایل را انتخاب کنید و به صفحه زیر هدایت شوید.

مراحل تایید شماره موبایل از قرار زیر است:

  1. دکمه “درخواست کد تایید” را کلیک کنید. با این کار یک کد تایید به شماره تلفن شما ارسال می گردد.
  2. کد تایید ارسال شده را در صفحه وارد کنید.

با انجام این مراحل حساب کاربری شما تایید شده و پیغامی مبنی بر تایید شماره تلفن نمایش داده خواهد شد. بعد از تایید دوباره به صفحه پروفایل کاربر هدایت خواهید شد.