شما در صورت تمایل می توانید رمز عبور خود را تغییر دهید و یک رمز عبور جدید برای حساب کاربری خود انتخاب کنید.

مراحل تغییر رمز عبور  به ترتیب زیر است:

  1. بعد از ورود به حساب کاربری وارد قسمت تنظیمات شده و قسمت تغییر رمز عبور را انتخاب کنید.
  2. رمز عبور کنونی را وارد کنید.
  3. رمز عبور انتخابی جدید خود را وارد کنید.
  4. رمز عبور جدید را تکرار کنید.
  5. دکمه “تایید” را انتخاب کنید.