بعد از فعال سازی ضد ویروس شید، می توانید برنامه را برای مدت بیشتری هم فعال کنید. مثلا فرض کنید شما یک کد فعالسازی یک ساله خریده اید و برنامه را فعال نموده اید، حال می توانید با خریدن یک کد فعال سازی یکساله دیگر، برنامه خود را یک سال دیگر هم فعال کنید.

برنامه تان را می توانید بر حسب اعتبار کد فعالسازی، یکساله یا دوساله تمدید کنید.

مراحل تمدید برنامه به ترتیب زیر است :

۱) ابتدا در صفحه اصلی قسمت جزئیات ضد ویروس را انتخاب کنید تا به صفحه جزئیات  محصول هدایت شوید.

۲) دکمه تمدید فعالسازی را در صفحه جزئیات انتخاب کنید. با انتخاب این دکمه به صفحه فعالسازی هدایت می شوید.

۳) کد فعالسازی تان را وارد کنید.

۴) با انتخاب دکمه “ضد ویروس شید را فعال کن”، اعتبار ضد ویروس شید شما تمدید خواهد شد.

برای تمدید برنامه بایستی به حساب کاربری خود وارد شده باشید.

در صورت تمدید فعالسازی نرم افزار، صفحه زیر نمایش داده می شود که تاریخ فعالسازی آن حاصل مجموع مدت فعالسازی قبل و مدت اعتبار کد فعالسازی جدید است.