بعد از فعال‌سازی ضد ویروس شید، می‌توانید برنامه را برای مدت بیشتری هم فعال کنید. مثلا فرض کنید شما یک کد فعال‌سازی یک ساله خریده‌اید و برنامه را فعال نموده‌اید، حال می‌توانید با خریدن یک کد فعال‌سازی یک‌ ساله دیگر، برنامه خود را یک سال دیگر هم فعال کنید.

برنامه‌تان را می‌توانید بر حسب اعتبار کد فعال‌سازی، یک ساله یا دو ساله تمدید کنید.

از دو راه می‌توانید تمدید اعتبار انجام دهید:

مراحل تمدید اعتبار ضد ویروس شید از برنامه:

۱. از صفحه اصلی برنامه (درباره برنامه) را انتخاب کنید.

تمدید اعتبار

۲. تمدید فعال‌سازی را انتخاب نمایید.

اگر “تمدید فعال‌سازی” دیده نشود به این معنی می‌باشد که بیشتر از ۳ سال اعتبار دارد. کسی که ۳ سال اعتبار داشته باشد نمی‌تواند بیشتر تمدید کند.

تمدید اعتبار

۳. کد هشت رقمی فعال‌سازی را اینجا وارد کنید و پس از آن (ضد ویروس شید را فعال کن) را انتخاب کنید.

تمدید اعتبار

مراحل تمدید اعتبار ضد ویروس شید از بازارچه‌ی شید(با کلیک بر روی ایکون  در صفحه اصلی ضد ویروس وارد بازارچه‌ی شید شوید) :

۱. ابتدا در صفحه اصلی بر روی تمدید اعتبار کلیک کنید.

 

تمدید فعال‌سازی

۲. کد فعال‌سازی‌تان را وارد کنید.

۳. با انتخاب دکمه “ضد ویروس شید را فعال کن”، اعتبار ضد ویروس شید شما تمدید خواهد شد.

تمدید اعتبار

برای تمدید برنامه بایستی به حساب کاربری خود وارد شده باشید.

 

در صورت تمدید فعال‌سازی نرم افزار، صفحه زیر نمایش داده می‌شود که تاریخ فعال‌سازی آن حاصل مجموع مدت فعال‌سازی قبل و مدت اعتبار کد فعال‌سازی جدید است.