تنظیمات مربوط به ضد ویروس شید در این صفحه انجام می‌گیرد.

دسترسی به این صفحه از سه طریق امکان پذیر است :

۱. از طریق صفحه اصلی برنامه و انتخاب دکمه تنظیمات 

۲. از طریق نوار ابزار برنامه، در سمت چپ و انتخاب علامت 

تنظیمات

 

۳. از طریق منوی اصلی برنامه و انتخاب تنظیمات   در قسمت ابزار.

محافظت علاوه بر صفحه اصلی در این قسمت نیز قابل تنظیم است.

 

با انتخاب “تنظیمات پیش فرض” در صفحه، تنظیمات فعلی به تنظیمات پیش فرض خود ضد ویروس باز می‌گردد.

با انتخاب “تنظیمات کلی”، تنظیمات کلی در بازارچه شید باز می‌شود که تنظیمات آن در تمامی محصولات بازارچه شید اعمال خواهد شد.