علاوه بر برنامه شید، از طریق وب سایت هم می توانید در شید ثبت نام انجام دهید.

برای ثبت نام مراحل زیر انجام می گیرد:

عبارت “ثبت نام کنید”را انتخاب کنید.

۱) نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.

۲) جنسیت خود را انتخاب کنید.

۳) سال تولد خود را انتخاب کنید.

۴) دکمه “مرحله بعد” را انتخاب کنید.

۵) شماره موبایل خود را وارد کنید.

۶) دکمه “مرحله بعد” را انتخاب کنید.

۷) رمز عبور خود را وارد کنید

۸) رمز عبور خود را تکرار کنید.

۹) دکمه “مرحله بعد” را انتخاب کنید.

در صورت ثبت نام موفقیت آمیز به پنل کاربری خود هدایت خواهید شد.