فهرست برنامه ها در حقیقت همان صفحه اصلی بازارچه شید می باشد.در این صفحه فهرستی از تمام برنامه های شید، (در حال حاضر ضد ویروس شید) قابل مشاهده خواهد بود.

در صفحه اصلی، تمام برنامه های شید را با جزئیات آن می توان مشاهده کرد. جزئیاتی مانند : توضیحاتی در مورد خود برنامه و نحوه عملکرد آن، نسخه، ویژگی های برنامه، آیا برنامه نصب شده است یا خیر، برنامه فعال هست یا خیر و ….

علامت های موجود در این صفحه از قرار زیر است:

: این قسمت تعداد برنامه های موجود در صفحه اصلی را به صورت عدد نمایش می دهد.

در ادامه برای برنامه های مختلف گزینه های مختلفی وجود دارد و در حال حاضر فقط برای ضد ویروس شید، گزینه های آن به شکل زیر است:

۱) (فعالسازی) : برای استفاده از قسمت های مختلف ضد ویروس شید، می بایست آن را فعال کنید. با این گزینه، به صفحه فعالسازی می روید و برنامه را فعال می کنید

۲)  (اجرای برنامه) : با انتخاب این دکمه ضد ویروس شید باز می شود.

۳)  (حذف برنامه) : برنامه ضد ویروس شید، از روی سیستم شما پاک خواهد شد و فقط در خود بازارچه شید قابل نمایش خواهد بود و در این صورت برای نصب دوباره آن باید آن را دانلود کنید.

۴)  (جزئیات) : جزئیات هر برنامه در صفحه جدیدی نمایش داده می شود.جزئیات ضد ویروس شید شامل ویژگی ها، نسخه، وضعیت برنامه بر روی سیستم جاری و .. است.

شکل زیر نمایانگر حالت های مختلف ضد ویروس شید قبل از نصب برنامه تا مرحله فعالسازی را در بازارچه شید نمایش می دهد.

مرحله ۱: در این قسمت، برنامه هنوز نصب نشده است وبا انتخاب دانلود و نصب ، برنامه دانلود و سپس نصب خواهد شد.

مرحله۲: در این قسمت، برنامه نصب شده ولی هنوز فعال نشده است.

مرحله ۳: در این قسمت، برنامه فعال شده است و تمام امکانات آن قابل استفاده است.