این صفحه اصلی از ضد ویروس شید است که امکانات طراحی شده نرم افزار، از این قسمت قابل دسترسی است : قسمت هایی مانند اسکن، به روز رسانی، محافظت، استثنائات، تنظیمات و…

نکته : با انتخاب دکمه   در هر صفحه ای از ضد ویروس به صفحه اصلی برنامه (Home) هدایت خواهید شد.

نکته : در پایین صفحه، دسترسی به سایر صفحات ضد ویروس ار قبیل قرنطینه، استثنائات، تنظیمات و درباره برنامه وجود دارد. با انتخاب دکمه   به صفحه فهرست امکانات هدایت می شوید.