ضد ویروس شید را که اجرا می‌کنید این صفحه را می‌بینید که صفحه اصلی یا خانه است.

این صفحه اصلی از ضد ویروس شید است که امکانات طراحی شده نرم افزار، از این قسمت قابل دسترسی است: قسمت‌هایی مانند اسکن، به روز رسانی، محافظت، استثنائات، تنظیمات و…

نکته: با انتخاب دکمه   در هر صفحه‌ای از ضد ویروس به صفحه اصلی برنامه (Home) هدایت خواهید شد.

نکته: در پایین صفحه، دسترسی به سایر صفحات ضد ویروس ار قبیل قرنطینه، استثنائات، تنظیمات و درباره برنامه وجود دارد. با انتخاب دکمه   به صفحه فهرست امکانات هدایت می‌شوید.