پیغام هایی از طرف ضد ویروس شید برای شما فرستاده می شود که از این صفحه می توانید آنها را ببینید.

از بالای صفحه سمت راست با این علامت  به قسمت صندوق پیام ها هدایت خواهید شد.

نمونه ای از صفحه صندوق پیام ها:

 

با کلیک بر روی هر پیغام، متن پیغام باز می شود و می توانید متن کامل آن را بخوانید.