هر کاربر شید که ضد ویروس شید را نصب کرده باشد هر زمان که تمایل داشته باشد می تواند از اعتبار هدیه ضد ویروس، به مدت یک ماه به صورت رایگان استفاده کند.

مراحل فعال‌سازی آزمایشی برنامه به ترتیب زیر خواهد بود:

  1. دکمه “اعتبار رایگان ۳۰ روزه” را در صفحه فعال‌سازی انتخاب کنید.
  2. دکمه “ضد ویروس شید را فعال کن” را انتخاب کنید.

نکته: برای فعال‌سازی برنامه باید در شید ثبت نام انجام داده و وارد حساب کاربری خود شده باشید.

 

در صورت فعال‌سازی موفق نرم افزار، به صفحه زیر هدایت می شوید.

در این صفحه تاریخ اعتباری یک ماهه برای شما نمایش داده خواهد شد.

برای اجرای ضد ویروس شید باید دکمه “ضد ویروس شید را اجرا کن” را کلیک کنید تا ضد ویروس اجرا شود.