با انتخاب علامت  در بالای صفحه سمت راست، به صفحه فهرست امکانات بازارچه شید هدایت می‌شوید. در این صفحه می‌توان به همه امکانات طراحی شده برای نرم افزار دسترسی پیدا کرد و به صفحات دیگر برنامه هدایت شد.