در این صفحه نصب برنامه انجام می گیرد و مراحل آن به ترتیب زیر است.

  1. ابتدا برنامه را از روی سایت شرکت شید افزار رایانه به آدرس sheedsoft.com دانلود کنید.
  2. بر روی فایل نصبی با دانلود شده با پسوند (.exe) کلیک کنید، صفحه زیر باز خواهد شد.
  3. قبول توافقنامه و شروع نصب را انتخاب کنید.

توافقنامه برنامه، از بالای صفحه قابل دسترسی است و می توانید قبل از نصب آن را مطالعه کنید.با انتخاب “قبول توافقنامه و شروع نصب” برنامه به صورت خودکار نصب خواهد شد و بعد از اتمام نصب صفحه زیر نمایش داده خواهد شد

فایل نصبی برنامه را می توانید با خرید پکیج سی دی ضد ویروس شید هم در اختیار داشته باشید.

در این صفحه نصب برنامه تمام خواهد شد و وارد مرحله بعدی می شوید که وارد کردن شماره موبایل است.