در این صفحه نصب برنامه انجام می‌گیرد و مراحل آن به ترتیب زیر است.

۱. ابتدا برنامه را از روی سایت شرکت شید افزار رایانه به آدرس sheedsoft.com دانلود کنید.

۲. بر روی فایل نصبی دانلود شده با پسوند (.exe) کلیک کنید، صفحه زیر باز خواهد شد.

۳. قبول توافق‌نامه و شروع نصب را انتخاب کنید.

توافق‌نامه برنامه، از بالای صفحه قابل دسترسی است و می‌توانید قبل از نصب آن را مطالعه کنید. با انتخاب “قبول توافق‌نامه و شروع نصب” برنامه به‌صورت خودکار نصب خواهد شد و بعد از اتمام نصب صفحه زیر نمایش داده خواهد شد.

فایل نصبی برنامه را می‌توانید با خرید پکیج سی‌دی ضد ویروس شید هم در اختیار داشته باشید.

در این صفحه نصب برنامه تمام خواهد شد و وارد مرحله بعدی می‌شوید که وارد کردن شماره موبایل است.