از طریق وب سایت شید می توان وارد حساب کاربری شد و به امکانات طراحی شده در وب سایت شید دسترسی داشت.

برای ورود به حساب کاربری مراحل زیر انجام می گیرد:

  1. انتخاب ناحیه کاربری از وب سایت

بعد از انتخاب ناحیه کاربری، صفحه ورود به حساب کاربری باز می شود

  1. نام کاربری خود را وارد کنید.
  2. رمز عبور خود را وارد کنید.
  3. دکمه ورود را انتخاب کنید.
ورورد به حساب کاربری
                              ورود به حساب کاربری

بعد از انتخاب دکمه ورود در صورت درست بودن نام کاربری و رمز عبور، ورود با موفقیت انجام خواهد گرفت و به قسمت اطلاعات حساب کاربری خود (پروفایل کاربر)هدایت می شوید.