در این صفحه می‌توانید اطلاعات شخصی خود را ویرایش کنید.

وارد ناحیه کاربری خود شوید. سپس بر روی تنظیمات کلیک کنید و دکمه پروفایل را انتخاب کنید.

اطلاعات شخصی را انتخاب کنید. می‌توانید موارد زیر را ویرایش نمایید.

  • _ نام
  • _ نام خانوادگی
  • _ کد ملی
  • _ جنسیت
  • _ تاریخ تولد

 

پروفایل