اگر در شید ثبت نام کرده باشید بعد از هر بار ورود به حساب کاربری، صفحه پروفایل کاربری شما قابل مشاهده است و توضیحاتی در مورد مدت عضویت شما و سایر اطلاعات در آن نمایش داده می‌شود. بعد از ورود به حساب کاربری، پروفایل شما از طریق دکمه  بالای صفحه سمت راست قابل دسترسی است.

  • تایید شماره موبایل کاربر، در صفحه پروفایل کاربر انجام می‌گیرد. کافی است دکمه “تایید شماره موبایل” را کلیک کنید تا به صفحه تایید شماره موبایل هدایت شوید. (توضیح آن در قسمت تایید شماره موبایل)
  •  برای خروج از حساب کاربری این دکمه “خروج کاربر” را از بالای صفحه انتخاب کنید.
  •  ویرایش پروفایل در وب سایت شید افزار رایانه انجام می‌گیرد. برای این‌کار کافی است دکمه  “ویرایش پروفایل در وب” در بالای صفحه را کلیک کنید تا به پروفایل خود در وب هدایت شوید.
  • (ویرایش پروفایل در وب در قسمت مربوط به خود توضیح داده خواهد شد.)