در این صفحه اطلاعات کلی کاربر، لیست تمام دستگاه‌های ثبت شده برای شما، درخواست‌های پشتیبانی ثبت شده، دریافت اعتبار رایگان، گزارش خریدها، خرید عمده، گزارش کارکرد و تنظیمات قابل مشاهده است. با کلیک بر روی هر کدام از این قسمت‌ها می‌توانید  آن را مشاهده کنید.

ضد ویروس شید