با انتخاب  از بالای صفحه سمت راست، به صندوق پیغام‌ها دسترسی خواهید داشت. در این صفحه پیغام‌هایی که از طرف نرم افزار و شرکت شید افزار رایانه برای شما فرستاده می‌شود، را می‌بینید.