کدهای فعال سازی برای فعال کردن برنامه ضد ویروس شید مورد استفاده قرار می گیرند.برای خریداری آنها دو راه امکان پذیر است :

  1. از طریق سایت شرکت شید افزار رایانه SheedSoft.com ، در قسمت خرید، این کد را به صورت آنلاین خریداری کنید.
  2. اگر لوح فشرده آن را خریداری کرده باشید کد فعالسازی در داخل بسته موجود می باشد.
  3. از طریق برنامه شید استور و با انتخاب دکمه “خرید رمز فعالسازی” در صفحه فعالسازی.

کدهای فعالسازی شید، یکساله و دوساله اعتبار خواهند داشت که با خرید هر کدامشان، برنامه شما به مدت یکسال و دوسال فعال خواهند بود.

  • کد فعالسازی هدیه ضد ویروس شید هم به مدت یک ماه اعتبار خواهد داشت.