کد‌‌های فعال‌سازی برای فعال کردن برنامه ضد ویروس شید مورد استفاده قرار می‌گیرند. خریداری آن‌ها از دو راه امکان‌پذیر است:

۱. از طریق سایت شرکت شید افزار رایانه SheedSoft.com، در قسمت خرید، این کد را به صورت آنلاین خریداری کنید.

۲. اگر لوح فشرده آن را خریداری کرده باشید کد فعال‌سازی در داخل بسته موجود می‌باشد.

۳. از طریق برنامه بازارچه‌ی شید و با انتخاب دکمه “خرید رمز فعال‌سازی” در صفحه فعال‌سازی.

 

کدهای فعال‌سازی شید، یک ساله و دو ساله اعتبار خواهند داشت که با خرید هر کدام‌شان، برنامه شما به مدت یک سال و دو سال فعال خواهند بود.

  • ـ کد فعال‌سازی هدیه ضد ویروس شید هم به مدت یک ماه اعتبار خواهد داشت.