راهنمای آنلاین
راهنمای آنلاین
راهنمای آنلاین
راهنمای آنلاین
راهنمای آنلاین
5 مقاله

اسکن

مفهوم اسکن و توضیحات لازم از ضد ویروس شید

تاریخچه اسکن

لیست تمام اسکن هایی که تا به حال توسط آنتی ویروس شید انجام شده

اسکن کامل

اسکن کامل سیستم با تمامی فایلهای رایانه و با امکان شناسایی و حذف،قرنطینه فایل پیدا شده توسط ضد ویروس شید