40 مقاله

نصب ضد ویروس شید

مراحل نصب برنامه ضد ویروس شید شامل سه مرحله هست

خانه

صفحه اصلی از ضد ویروس شید با تمامی امکانات طراحی شده در نرم افزار

فهرست امکانات

منوی اصلی ضد ویروس شید برای دسترسی به همه قسمت ها

خانه

صفحه اصلی بازارچه شید

اسکن

مفهوم اسکن و توضیحات لازم از ضد ویروس شید

نمای کلی برنامه

نمای کلی برنامه از دو نوار اصلی در بالای صفحات برنامه تشکیل شده است